Chainlink staking giúp mở rộng mạng lưới oracle phi tập trung

Những chuyên gia của Crypto Briefing cho biết các bản cập nhật về staking sẽ giúp Chainlink trở nên an toàn và phi tập trung hơn, thu hút lại người dùng để củng cố ngôi vị đứng đầu mạng lưới oracle.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr