Chainlink điều chỉnh chu kỳ lặp lại phiên bản staking, phiên bản staking v0.2 dự kiến ​​sẽ ra mắt trong vòng 9-12 tháng

Chainlink, nền tảng oracle thông báo về một cách tiếp cận lặp đi lặp lại để xây dựng các phiên bản staking trong tương lai. Trong một chu kỳ phát hành, mỗi bản chứa nhiều tính năng nâng cao hơn, quá trình phát triển hợp đồng thông minh thường bao gồm các chu kỳ dài hơn để giảm thiểu trùng lặp công việc kiểm tra và kỹ thuật trên nhiều bản phát hành, nhưng sau khi trao đổi trực tiếp với nhiều thành viên cộng đồng và nhà điều hành node. Phiên bản tiếp theo của staking v0.2 dự kiến ​​sẽ ra mắt sau 9-12 tháng, những người staking v0.1 có thể mở khóa hoặc di chuyển LINK.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr