CertiK: FASTSWAP bị tấn công bằng flash loan và mất 26,77 BNB

Theo giám sát của CertiK, dự án FASTSWAP (FAST) trên Chuỗi BNB đã bị tấn công bởi một khoản vay chớp nhoáng và mất 26,77 BNB (khoảng 8.812 USD).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr