CEO OpenSea hy vọng có thể cùng phát triển các ứng dụng NFT với Apple

Giám đốc điều hành OpenSea, Devin Finzer nói rằng OpenSea hy vọng hợp tác với Apple để ra mắt một ứng dụng có thể mua và bán NFT, bởi vì chính sách App Store hiện tại không thể thực hiện được kế hoạch như vậy. Thông tin cho biết Apple đang xem xét cho phép các cửa hàng ứng dụng thay thế tuân thủ các quy định mới của EU, điều này có thể mở đường cho các ứng dụng mới bao gồm các ứng dụng liên quan đến NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr