Thecoindesk | Crypto market for the smart money

CEO của Celsius: Công ty và token CEL đạt hiệu suất kém là do bị "chơi xấu"

Người dùng Celsius không hài lòng về hiệu suất thất thường gần đây của công ty và token CEL trong thời kỳ thị trường hỗn loạn. Tuy nhiên CEO Alex Mashinsky đã đổ lỗi cho hành vi chơi xấu đang cố gắng đưa công ty đi xuống của đối tượng không xác định.  Ông nói thêm rằng Celsius sẽ điều tra tất cả các khiếu nại và hoàn lại tiền nếu lỗi thực sự đến từ phía công ty.

Comment Subcibe