Thecoindesk | Crypto market for the smart money

CEO Compound Labs: Các cơ quan quản lý đang cảnh giác cao độ

CEO Compound Labs cho biết tại hội nghị Permissionless nói rằng vụ sụp đổ của Terra làm các cơ quan cảnh giác hơn và những mặt tích cực của thị trường sẽ bị lu mờ bởi những rủi ro.

Comment Subcibe