Thecoindesk | Crypto market for the smart money

CEO Coinbase lên tiếng về bình luận ẩn danh xúc phạm văn hóa công ty

Một bài đăng đã bị xóa từ người dùng ẩn danh tự nhận mình là nhân viên của Coinbase đã kêu gọi loại bỏ 3 CEO vì góp phần tạo nên văn hóa công sở tiêu cực tại công ty. Được biết, CEO Brian Armstrong đã lên tiếng giải quyết vấn đề này trong một chuỗi bài viết Twitter.

Comment Subcibe