CEO Ava Labs phủ nhận những cáo buộc từ CryptoLeaks

CryptoLeaks cáo buộc rằng Ava Labs đã có một "thỏa thuận bí mật" với một công ty luật của Hoa Kỳ để kiện các đối thủ cạnh tranh để đổi lấy token AVAX và vốn chủ sở hữu. Mới đây CEO Ava Labs, Emin Gün Sirer đã bác bỏ những thông tin trên và cho rằng đây là thuyết âm mưu vô nghĩa.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr