Celsius đang lỗ 1,2 tỷ USD và là chủ nợ của 3AC

Nền tảng lending tiền mã hóa Celsius Network thừa nhận đang đối mặt với khoản thâm hụt lên đến 1,2 tỷ USD trên bảng cân đối kế toán. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr