Celsius chuyển WBTC trị giá 529 triệu USD sang sàn giao dịch FTX

Celsius đã chuyển gần 25.000 wrapped Bitcoin (wBTC), trị giá 528,9 triệu USD sang sàn giao dịch tiền mã hóa FTX, khiến một số người trong cộng đồng lo ngại về việc liệu một đợt bán phá giá có thể sớm xảy ra hay không. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr