Celsius bị cựu đối tác kiện

Jason Stone, người đứng đầu KeyFi Inc., là người đã đâm đơn kiện Celsius lên tòa án New York (Mỹ). Ông Stone tuyên bố là từ tháng 08/2020 đến tháng 04/2021, ông và đội ngũ KeyFi đã đứng ra quản lý 0xb1, mộ đơn vị quản lý đầu tư đã được Celsius mua lại để xây dựng các chiến lược kiếm tiền trong ngành tiền mã hóa.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr