Celo Foundation hợp tác với Google Cloud

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Celo Foundation thông báo hợp tác với Google Cloud để hỗ trợ các dự án trong hệ sinh thái Celo và thúc đẩy việc áp dụng các dịch vụ của Google Cloud.

Sự hợp tác sẽ cho phép những người sáng lập xây dựng trên Celo kiếm được các khoản tín dụng sử dụng Google Cloud và Firebase, củng cố cơ sở hạ tầng ưu tiên thiết bị di động của Celo và các dApp. Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng web và di động do Google phát triển, cung cấp cho các nhà phát triển nhiều công cụ và dịch vụ khác nhau để xây dựng ứng dụng, bao gồm xác thực, cơ sở dữ liệu thời gian thực, lưu trữ đám mây và nhắn tin.

Một số thông tin cho thấy Google Cloud cũng sẽ cố vấn cho chương trình Founders-in-Residence của Celo Foundation và tham gia vào chương trình tăng tốc Celo Camp ảo, hỗ trợ các doanh nhân phát triển các công ty khởi nghiệp. Hơn nữa, hai tổ chức mong muốn đồng tổ chức các hội thảo và sự kiện được nhắm mục tiêu tập trung vào tính bền vững và đổi mới trong Web3.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr