Celestia ra mắt giai đoạn thứ hai của Testnet Blockspace Race

Theo ghi nhận của Thecoindesk, blockchain Celestia đã khởi chạy giai đoạn thứ hai của Blockspace Race testnet và các node cầu nối chuỗi chéo, node lưu trữ đầy đủ và node nhẹ có thể bắt đầu tham gia. Một quỹ tiền thưởng dành cho testnet dự kiến sẽ được công bố, phân bổ cho những người tham gia kiếm thêm điểm khi hoàn thành các nhiệm vụ tiền thưởng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr