Cega Protocol sắp ra mắt trên mạng Ethereum

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức Cega hệ sinh thái Solana, sẽ được mở rộng sang mạng Ethereum. Cega Protocol cung cấp các chiến lược Leveraged Option Vault (LOV), dự kiến ​​sẽ ra mắt vào quý 2, bên cạnh các sản phẩm đã có sẵn trên blockchain Solana.

LOV là một sản phẩm có cấu trúc tùy chọn giải quyết vấn đề thiếu hiệu quả về vốn trong DeFi vì không yêu cầu mua lại số tiền ký quỹ do người dùng tài trợ hoặc thế chấp quá mức để có thêm thanh khoản. Sản phẩm Gotta Go Fast của LOV cung cấp 21% đến 30% APR.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr