Cầu nối bảo mật Aztec Connect chính thức lên mainnet

Aztec Connect là giải pháp cầu nối cho phép các giao dịch DeFi được diễn ra dưới lớp bảo mật và ẩn danh cao. Thông báo triển khai mainnet lần này cũng được đăng tải trên Twitter chính thức của Aztec Network.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr