Câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona và Real Madrid đăng ký nhãn hiệu chung cho các hoạt động Metaverse

Hai trong số những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất ở Tây Ban Nha, Real Madrid và FC Barcelona, đã nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu cho một số yếu tố trong Metaverse. Các câu lạc bộ đã giới thiệu một ứng dụng bao gồm các hoạt động và dịch vụ khác nhau mà họ có thể tiến hành trong metaverse, bao gồm ví tiền điện tử và khả năng bán hàng hóa ảo.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr