Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cardano's EMURGO Ventures Đầu tư vào Nhà cung cấp Giải pháp Khả năng Tương tác Fourier Labs

MURGO Ventures, chi nhánh đầu tư của chuỗi khối Cardano, đã công bố khoản đầu tư vào Fourier Labs, một nhà cung cấp các giải pháp khả năng tương tác. Khoản đầu tư mới nhất nhằm phát triển Giao thức Fourier trên Cardano, một giải pháp tương thích với EVM, có thể tương tác sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi các dự án dựa trên EVM sang hệ sinh thái Cardano.

Comment Subcibe