Cập nhật bản tin Non Farm của Mỹ

  • Thu nhập bình quân mỗi giờ tăng 0.3%, thấp hơn dự báo.
  • Số lượng việc làm được tạo ra: 223K, cao hơn dự báo ở 200K
  • Tỷ lệ thất nghiệp giảm về 3,5%, thấp hơn dự báo 3.7%

Sau khi mức tiền lương từ Non Farm thấp hơn dự báo và PMI dịch vụ Mỹ suy yếu. Điều này đã làm cho BTC tăng từ 16.672 lên 17.000.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr