Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Canaan ghi nhận doanh thu quý 1 hơn 200 triệu đô la

Đơn vị sản xuất máy đào Canaan của Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ đạt 200 triệu đô la trong quý 1 năm 2022, dù gặp phải các vấn đề về vận chuyển và gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch.

Comment Subcibe