Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Các VC đã đầu tư gần 3 tỷ đô la vào game Web3 và metaverse kể từ giữa tháng 4

Kể từ giữa tháng 4, các quỹ mạo hiểm và những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp game đã đầu tư gần 3 tỷ đô la vào các trò chơi Web3 và các dự án metaverse. DeFi và quỹ game đã huy động được 120 triệu đô la, Framework Ventures phân bổ 200 triệu đô la cho các dự án game blockchain và  Fortnite, Epic Games đã huy động được 2 tỷ đô la từ Sony và Lego để xây dựng Metaverse.

Comment Subcibe