Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Các Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu người dùng GitHub cho ý kiến về Luật mã hóa

Cynthia Lummis, một thành viên Đảng Cộng hòa từ Wyoming và Kirsten Gillibrand, một thành viên đảng Dân chủ từ New York đã liên hệ GitHub để hỏi ý kiến của người dùng về Luật mã hóa.

Comment Subcibe