Các nhà sáng tạo NFT tại Cuba đang đối mặt với sự kiểm duyệt của Chính phủ

Blockchain là phi tập trung và tự do nhưng do Cuba chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nên những tác phẩm tạo ra bởi các nghệ sĩ Cuba bị Chính phủ kiểm duyệt.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr