Các nhà điều chỉnh luật Tài chính Nhật Bản tạm thời đình chỉ các hoạt động của hai sàn giao dịch Crypto

98

Cơ quan FSA của Nhật Bản đã yêu cầu một án treo cho thêm hai sàn giao dịch cryprocurrency và đã gửi một thông báo cải thiện Doanh nghiệp cho một sàn khác, sau một chuỗi kiểm tra sau vụ Hack NEM thế kỷ với $534 triệu NEM trừ sàn Coincheck, theo hãng tin Nikkei vào ngày 6 tháng 4.

Như một kết quả của đợt kiểm tra của FSA với 15 sàn giao dịch crypto không đăng ký, các nhà đề luật đã đình chỉ hoạt động hai sàn giao dịch và đưa một thông báo cải thiên Doanh nghiệp đến 7 sàn bao gồm Coincheck.

Theo Nikkei Châu Á chú ý rằng sàn giao dịch Crypto Last Roots đã nhận được thông báo cải thiện Doanh nghiệp mới nhất, và mới đây FSA đã ra lệnh đình chỉ hoạt động với sàn giao dịch crypto External Link, và sẽ dừng hoạt động trong hai tháng kể từ ngày 6 tháng 4, và FSHO đã nhận được yêu cầu tạm dừng sẽ phải bắt đầu vào 8 tháng tư. FSHO là một trong 2 sàn giao dịch đã được nhận yêu cầu đình chỉ hoạt động cho một tháng bắt đầu từ 8 tháng ba.

Tuần trước, hai sàn giao dịch crypto đã quyết định đóng cửa thay vì phải tuân thủ theo các nhà đề luật.

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here