Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Các nhà đầu tư cấp tổ chức chiếm phần lớn lượng giao dịch Bitcoin trong Qúy 1

Ki Young Ju, CEO của công ty dữ liệu on-chain CryptoQuant đã tiết lộ rằng các nhà đầu tư cấp tổ chức đã thống trị khối lượng giao dịch tiền điện tử trong quý 1/2022, đạt 76% tổng khối lượng.

Comment Subcibe