Rate this post

Quỹ đầu tư uỷ thác Ethereum Classic đã chính thức lọt vào danh sách Marketplace (OTC) là OTCQX vào thứ năm, cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ cơ hội để thanh toán các cổ phần của khoản quỹ thong qua các tài khoản môi giới và hưu trí của họ.

Khoản quỹ được liệt kê dưới ký hiệu thẻ ETCG, là một sáng tạo của đầu tư Grayscale, bên đã thanh toán các token “vật chất” ethereum classic và quyền quản lý thay mặt khách hàng.

Mỗi cỏ phần thể hiện chỉ ít hơn 0.97 ETC, thế nên các khách hàng có thể tiếp xúc được với đầu tư cryptocurrency thông qua các dạng gần giống với sản phẩm tài chính. Các cổ phần còn có thể được giữ trong các tài khoản môi giới thường, cũng như các tài khoản lơi thế thuế như IRA.

Trước đây, các nhà đầu tư chỉ có thể thanh toán cổ phần ETCG thông qua vị trí tư nhân, mà bị hạn chế đến những nhà đầu tư “cá mập”. Grayscale được áp dụng đầu tiên để có khoản quỹ được trích trên OTCQX vào tháng ba.

Khoản tín nhiệm trong khoản quỹ thứ hai của Grayscale được trích dẫn công khai. Sản phẩm chiến hạm của công ty – Quỹ đầu tư Uỷ thác Bitcoin (GBTC) đã được trích trên OTCX từ 2015 và tại thời điểm đó là cổ phiếu nổi trội thứ hai trên úng dụng đầu tư Stockpile.

ETCG đến nay được giao dịch không nhiều, mà cũng không ngạc nhiên đưa ra rằng đó là ngày đầu tiên của nó trên OTCQX. Cho đến nay, ít hơn 2,400 cổ phần – khoảng $64,000 – đã được chuyển tay. Khoản quỹ đầu tư uỷ thác Bitcoin, trong khi đó đã thấy khối lượng giao dịch trong ngày xấp xỉ khoảng $12.5 triệu.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here