Các Ngân hàng Trung Ương của Canada, Singapore và Vương Quốc Anh đề xuất CBDC cho thanh toán xuyên biên giới

20

Các ngân hàng dữ trữ của Canada, Singapore và Vương Quốc Anh đã chỉ ra răng tiền kỹ thuật số ban hành bởi ngân hàng trung ương chính là một trong các giải pháp có thể được áp dụng để giải quyết các thách thức đang gặp phải khi thực hiện thanh toán xuyên biên giới.

Với văn bản từ Cơ quan tiền tệ Singapore, Ngân hàng Anh Quốc và Ngân hàng Canada đã đưa ra rằng CBDC cung cấp rất nhiều lợi ích gồm tính ẩn danh, luôn luôn sẵn có và loại bỏ rủi ro tín dụng cho bên tham gia.

Ba mô hình

Với mô hình W-CBDC đầu tiên là loại tiền tệ cụ thể và do đó chỉ có thể được chuyển và giao dịch trong Quốc gia mà không thể chuyển đến các khu vực pháp lý khác. Theo đó, mô hình này sẽ đáp ứng việc các ngân hàng trung ương cung cấp ví cho W-CBDC bằng nội tệ. Các ngân hàng thương mại ngoài ra sẽ cần phải mở ví với hàng loạt các ngân hàng trung ương đã ban hành CBDC mà họ muốn giữ.

Với mô hình thứ hai, cả ba ngân hàng trung ương đã đề xuất một loại tiền tệ cụ thể W-CBDC, theo đó đơn vị tiền điện tử này có thể được chuyển và giao dịch đến các khu vực pháp lý khác. Với mô hình này, mỗi ngân hàng trung ương cần phải cung cấp hỗ trợ đến nhiều token W-CBDC. Các ngân hàng thương mại sẽ phải nắm giữ nhiều ví W-CBDC.

Với mô hình thứ ba thì ta sẽ có 1 đồng W-CBDC toàn cầu được hỗ trợ bởi nhiều loại tiền tệ và ngoài ra còn có thể chuyển và giao dịch trong tất cả các khu vực pháp lý tham gia vào dự án. Tuy nhiên theo như báo cáo thì mô hình này cũng có nhược điểm:

“…vì nó cần phải được hỗ trợ bởi một loạt các ngân hàng, với đồng W-CBDC trong mô hình này sẽ chịu biến động, có khả năng bị thao túng và đầu cơ. Ngoài ra, phân tích của chúng tôi cho thấy rằng khả năng chấp nhận có thể bị cản trở bởi sự phức tạp của việc bổ sung thêm đơn vị tiềt tệ mới vào danh sách hỗ trợ cho W-CBDC.”

Hiệu quả và thuận tiện

Nhìn chung, theo như báo cáo đưa ra rằng việc chuyển đổi từ việc sử dụng các kênh ngân hàng hiện tại trong thực hiện thanh toán xuyên biên giới vào một con đường mới sẽ hỗ trợ trong các vấn đề như cơ sở yếu kém, thiếu sót trong tiêu chuẩn và phải đi qua nhiều bên trung gian.

Theo CCN

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here