Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Các đối tác Coinbase NFT - MekaVerse và 0N1 Force có khối lượng giao dịch tăng theo cấp số nhân chỉ trong một ngày

Sau khi thị trường Coinbase NFT công bố 6 dự án NFT và danh sách đối tác, khối lượng giao dịch của một số dự án NFT đã tăng lên đáng kể. Trong số đó gồm có khối lượng giao dịch của MekaVerse đã tăng hơn 5 lần, tức đạt 322 ETH, tiếp theo là khối lượng giao dịch Cool Cats NFT tăng 42% lên 243 ETH, và cuối cùng khối lượng giao dịch của 0N1 Force tăng hơn 14 lần lên hơn 200 ETH. Đáng ngạc nhiên là, các dự án trên đều tăng đột biến chỉ trong 24 giờ.

 

Comment Subcibe