Các địa chỉ cá voi nắm giữ 10.000 đến 1 triệu LINK đã thêm 47,31 triệu LINK kể từ tháng 3

Theo phân tích của Santiment, kể từ ngày 3/3, các địa chỉ cá voi Chainlink (nắm giữ 10.000 đến 1 triệu LINK) đã tích cực tích lũy mã thông báo LINK, tăng lượng nắm giữ của họ lên 47,31 triệu LINK, cao hơn 3,1% theo giá trị hiện tại là một trăm triệu Đô la Mỹ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr