Các công tố viên Hàn Quốc đột kích một số sàn giao dịch để điều tra vụ sập Terra và gian lận liên quan

Theo Korea Herald, các công tố viên Hàn Quốc hôm nay đã đột kích vào một số sàn giao dịch của Hàn Quốc để điều tra vụ trộm Terra và các trường hợp gian lận liên quan.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr