Các chủ nợ FTX đã mua hơn 1,4 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số và 1,7 tỷ đô la khác đang được thu hồi

Theo báo cáo của prnewswire, các chủ nợ đã thu được hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ tài sản kỹ thuật số và đã xác định được 1,7 tỷ đô la Mỹ tài sản kỹ thuật số khác đang trong quá trình thu hồi (tổng nợ của FTX là khoảng 12 tỷ đô la Mỹ ) .

Được biết, vào ngày 31 tháng 7 năm 2019, Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã thay đổi cơ sở mã để cho phép Alameda rút một lượng lớn tài sản mã hóa không giới hạn từ FTX sau đó thanh lý tự động ra ngoài.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr