Các bot lừa đảo trực tuyến trên Youtube sẽ tăng gấp sáu lần vào năm 2022

Vào năm 2022, một loại lừa đảo tiền điện tử mới sẽ có số lượng bot lừa đảo trực tiếp trên YouTube tăng gấp 6 lần.000 đô la tiền. Khi được nhấp vào, những quảng cáo này sẽ liên kết người dùng với một video YouTube hướng dẫn cách tạo và triển khai tập lệnh giao diện người dùng để tạo ra “lợi nhuận”. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr