Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cá voi tiếp tục tích lũy XRP; báo hiệu thời điểm thích hợp để tham gia thị trường

Giá XRP tiếp tục hợp nhất giữa hai đường xu hướng hội tụ quan trọng. Nó đang chuẩn bị cho một sự đột phá lớn dẫn đến sự bùng nổ tăng hoặc giảm giá. Tuy nhiên, các số liệu trực tuyến cho thấy động thái này có thể sẽ nghiêng về xu hướng tăng nhiều hơn.

Comment Subcibe