Cá voi lớn thứ tư của Bitcoin đã giảm lượng nắm giữ của nó xuống 13.816 BTC hôm nay

Theo Bitcoin Rich List, cá voi Bitcoin (1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd) đã giảm lượng nắm giữ khoảng 13.816 BTC thông qua 5 giao dịch vào đầu giờ sáng nay. Số dư hiện tại của địa chỉ này là 124348,4 BTC và thứ hạng nắm giữ đã giảm từ thứ ba xuống thứ tư.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr