Cá voi “bắt đáy” 20.000 tỷ memecoin Shiba Inu

Theo dữ liệu trên Blockchain, một tài khoản cá voi đã mua vào 20,000 tỷ coin SHIB vào hôm 4/7, tương đương 210 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Nếu với tỷ giá hiện tại 0.00001129 USD cho mỗi SHIB, số tài sản này đã vượt mức 225 triệu USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr