Buterin: Ethereum Classic vẫn đảm bảo lợi nhuận cho các miners

Vitalik Buterin cho biết việc hợp nhất blockchain sắp tới thành sự đồng thuận bằng chứng cổ phần sẽ không ảnh hưởng xấu đến các thợ đào đang khai thác, họ có thể đào Ethereum Classic.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr