Bugatti phát hành Asprey Bugatti Egg NFT trên blockchain Bitcoin

Theo ghi nhận của Thecoindesk, thương hiệu siêu xe Bugatti thông báo rằng họ sẽ phát hành phiên bản giới hạn Asprey Bugatti Egg NFT trên blockchain Bitcoin, đồng thời cũng sẽ tung ra tác phẩm nghệ thuật vật lý phù hợp.

Thời gian mint NFT vào khoảng ngày 4/5, với phiên bản giới hạn gồm 111 NFT. Mỗi Bitcoin NFT đi kèm với một quả trứng vật lý và giá khởi điểm là 200.000 USD cho các phiên bản trang sức cao cấp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr