Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 450 triệu USD trong vụ FTX

Theo thông tin từ tòa án phá sản Delaware, nơi thụ lý vụ phá sản của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định can thiệp và tịch thu 450 triệu USD cổ phiếu đang tranh chấp giữa FTX và các bên liên quan.

Lý do được đưa ra là làm tang vật phục vụ cuộc điều tra nhắm vào nhân vật này và những sai phạm tại FTX – Alameda.

Đối tượng tranh chấp trong vụ cổ phiếu Robinhood này gồm có:

  • Sàn giao dịch FTX
  • Công ty lending BlockFi
  • Emergent Fidelity Technologies
  • Cá nhân ông Sam Bankman-Fried

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr