Bộ sưu tập NFT DeGods rời Solana sang hệ sinh thái Ethereum

Theo ghi nhận của Thecoindesk, sau khi bộ sưu tập “đàn em” y00ts của DeLabs chuyển sang hệ sinh thái Polygon vào ngày 28/3, thì đến lượt bộ sưu tập DeGods chuyển sang hệ sinh thái Ethereum vào ngày 1/4.

DeLabs đã hỗ trợ phí chuyển mạng cho chủ sở hữu DeGods trong vòng 24 giờ đầu tiên của quá trình chuyển đổi và miễn phí DUST stake/unstake trên ETH trong 48 giờ đầu tiên.

Thời điểm ban đầu, giá sàn DeGods đạt trên 10 ETH, ở cùng phân khúc với bộ sưu tập Azuki đình đám. Tuy nhiên, giá DeGods có dấu hiệu điều chỉnh, với giá sàn giảm còn 8,18 ETH tại thời điểm báo chí.

Dữ liệu giao dịch bộ sưu tập NFT DeGods. Ảnh: OpenSea

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr