Bộ sưu tập NFT CaptainZ bỏ qua giai đoạn Jolly Roger, ra mắt nhiệm vụ Potatoz vào tuần tới

Theo ghi nhận của Thecoindesk, 9GAGCE thông báo trong Memeland Discord rằng bộ sưu tập NFT CaptainZ sẽ bỏ qua màn Jolly Roger và sẽ trực tiếp khởi động Potatoz Quest vào tuần sau. Giám đốc điều hành 9GAGCE cho biết họ đã cập nhật quy trình và sẽ sớm công bố giai đoạn 2 của sự kiện.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr