Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Bỏ phiếu về đề xuất triển khai Aave v3 trên Fantom

Cuộc bỏ phiếu về đề xuất triển khai Aavev3 trên Fantom đã kết thúc với tỷ lệ chấp thuận là 99,98%. Do đó Aave sẽ triển khai Aavev3 cho Fantom.

Cuộc bình chọn này do Fantom Foundation đưa ra trên Snapshot vào ngày 18/01 diễn ra trong một tuần.

Comment Subcibe