BNB Chain ra mắt Web3 Wonder Women, chương trình cố vấn dành cho phụ nữ Web3

Theo ghi nhận của Thecoindesk, BNB Chain đã khởi động một chương trình cố vấn mới dành cho phụ nữ Web3, được gọi là Web3 Wonder Women, nhằm mục đích củng cố và phát triển cộng đồng phụ nữ trẻ trong hệ sinh thái Web3. Chương trình bao gồm hai sản phẩm: Người sáng lập WWW và Người học WWW.

Mục đích đầu tiên là cố vấn cho thế hệ doanh nhân nữ tiếp theo, cung cấp cho họ các công cụ và hỗ trợ họ cần để thành công trong ngành, mục tiêu thứ hai là cung cấp cho sinh viên mới tốt nghiệp và mang đến một nền giáo dục toàn diện trong thế giới Web3.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr