Blur và LooksRare tắt hiển thị các điểm đánh dấu đáng ngờ của bên nền tảng thứ ba

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng giao dịch NFT Blur và LooksRare sẽ không còn hiển thị các dấu hiệu đáng ngờ của bên thứ ba trong giao diện người dùng theo mặc định. Blur cho biết họ nhận thấy việc gắn cờ đáng ngờ gây hại nhiều hơn là có lợi cho người dùng, nếu cần thiết thì mọi người có thể bật trở lại.

Giao diện mặc định ban đầu của Blur sẽ không còn hiển thị “Gắn cờ” NFT như sau:

Bạn có thể chọn vào cài đặt (setting) để mở lại tính năng này:

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr