Blur kéo dài sự kiện ưu đãi nhân đôi điểm đặt giá thầu và niêm yết NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng giao dịch NFT Blur thông báo trên Twitter rằng sản phẩm mới ban đầu dự kiến ​​phát hành vào ngày 1/4, nhưng họ chưa hoàn thành và việc ra mắt sẽ hoãn lại.

Do đó, Blur sẽ bù đắp cho người dùng tham gia airdrop mùa 2 bằng cách tiếp tục nhân đôi điểm khi đặt giá thầu và niêm yết NFT, sự kiện kéo dài đến ngày 1/5. Sau thời gian đó, Blur tiếp tục thông báo những điều mới mẻ để thúc đẩy thị trường NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr