Bloomberg công bố mô hình AI cho dữ liệu tài chính

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tin tức từ Cointelegraph cho biết Bloomberg gần đây đã phát hành một báo cáo nghiên cứu cung cấp thông tin chi tiết về sự phát triển của khái niệm Bloomberg GPT.

Mô hình trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) khác nhau sau khi được đào tạo bằng cách sử dụng một lượng lớn dữ liệu tài chính.

Sau đó, nhiều thành viên cộng đồng đã phản hồi, một số ca ngợi sự phát triển mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và những người khác dự đoán tương lai. Giáo sư Ethan Mollick của Wharton cho biết rằng AI mới của Bloomberg có thể là dự báo cho làn sóng AI doanh nghiệp tiếp theo. Ông Mollick nói: “Có dấu hiệu cho thấy Bloomberg GPT AI thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ tài chính.”

Ngoài ra, một số thành viên cộng đồng cũng chia sẻ dự đoán về tác động tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo mới này. Trong khi đó, một cộng đồng khác cho rằng AI có thể thay thế các nhà phân tích tài chính nếu nó hoạt động như mong đợi.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr