Pháp thông qua dự thảo cho phép các nhà cung cấp bảo hiểm có thể đầu tư và Crypto và Token

27

Thị trường bảo hiểm Pháp hiện nay đã có thể hợp pháp đầu tư vào tiền điện tử, theo như luật mới vừa được ban hành, tin tức từ Cơ quan báo chí FXStreet.

Vào 11 tháng 4, Quốc hội Pháp đã chấp nhận dự thảo về Kích thích phát triển doanh nghiệp địa phương, bao gồm việc chuyển hướng tiết kiệm từ cá nhân đến doanh nghiệp, theo như cơ quan báo chí địa phương Les Echos. Theo như Reuters, theo như Quốc hội đã đưa ra 147 phiếu đồng thuận và 50 phiếu bác bỏ.

Dự thảo với tên gọi “Kế hoạch cho sự tăng trưởng và chuyển đổi kinh doanh” được gọi tắt là Pacte cho phép các nhà cung cấp bảo hiểm tại Pháp có thể đầu tư vào các đồng tiền điện tử như Bitcoin (BTC) mà không có giới hạn trong số lượng đầu tư.

Theo như FXStreet, một điều khoản kép của đạo luật cho phép các nhà bảo hiểm có thể đầu tư vào tiền điện tử thông qua một khoản quỹ chuyên ngành đặc biệt, và cho phép họ có thể cung cấp các chính sách bảo hiểm nhân thọ tiếp xúc với tiền điện tử. Dự luật mới cũng sẽ tác động đến các quỹ đầu tư vốn chuyên ngành.

Joel Giraud, Phó giám đốc ngân sách của Đảng cộng hòa đã xác nhận tin tức, ngoài ra cũng tuyên bố rằng bước đầu của đạo luật liên quan đến tiền điện tử này không phải mục tiêu chính của Pacte. Dự luật chủ yếu tập trung vào quá trình tư nhân hóa, bao gồm việc bán cổ phần của Quốc gia tại nhóm sân bay ADP để quyên góp tiền cho các tổ chức sáng tạo mới.

Đầu tháng ba, Eric Woerth, trưởng Ủy ban Tài chính Quốc hội Quốc gia, đã đề xuất lệnh cấm các đông tiền điện tử ẩn danh như Monero (XMR) và Zcash (ZEC).