Monero Hard Fork thành công sau ASIC Miners của Bitmain

546

Những người dùng nặc danh của altcoin Monero (XMR) tiếp tục chờ đợi trong hồi hộp sau khi cryptocurrency được hard fork vào ngày 6 tháng 4.

Trong một nỗ lực để bảo vệ cryptocurrency đối với ASIC Miners, các nhà phát triển Altcoin đã hoàn toàn thành công chuyển đến phiên bản 7 của Monero, nhà sáng tạo Riccardo Spagni xác nhận hướng đi một cách mỉa mai trên phương tiện truyền thông:

Việc Hard Fork lôi thôi này đến khi cộng đồng Monero đã được một vài fork, có vẻ nhắm đến việc duy trì chuỗi tương thích ASIC và những phát triển và tính năng hứa hẹn khác.

Giữa những chuỗi thay thế là Monero Original và Monero Classic.

Các động lực phía sau sự nâng cấp mới nhất trong lúc đó cùng với nhà sản xuất Bitmain. Vào tháng ba, Bitmain đã tuyên bố sản phẩm mới là Antminer X3 được đặc biệt phát triển để đào Monero.

Sự sợ hãi lan rộng đến các ASIC được đề nghị bởi Bitmain sẽ khiến mạng lưới tập trung bằng cách bắt buộc các Small-time Miners sử dụng PCs tại nhà và các thiết bị khác nhau, Spagni dẫn đầu một cuộc trả đũa bằng cách cam kết “làm mọi thứ trong khả năng” để ngăn chặn sự gia tăng của họ.