Fidelity có thể sẽ mở rộng quản lý tiền mã hóa cho thêm nhiều tài sản nữa

121

Nhà quản lý tài sản lớn thứ tư thế giới, Fidelity, hiện dang xem xét khả năng mở rộng các dịch vụ quản lý của mình ra khỏi Bitcoin và đến các tài sản khác trong thị trường tiền mã hóa.

Tom Jessop, người đứng đầu của Fidelity Digital Assets, một nhà quản lý dịch vụ quản lý tài sản kỹ thuật số được thành lập bởi Fidelity, đã nói rằng tổ chức hiện đang đánh giá nhu cầu cho năm đồng tiền điện tử đứng đầu trong thị trường và có khả năng sẽ tích hợp hỗ trợ cho các tài sản còn lại.

Tuyên bố của Jessop đã đến vào thời điểm mà các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs và State Street hiện đang chờ đợi một sự rõ ràng hơn trong quy định hoặc nhu cầu từ phía khách hàng để đưa ra hỗ trợ cho tiền điện tử.

Yêu cầu từ các tổ chức đầu tư

Phần lớn các cơ sở hạ tầng được xây dựng bởi các tổ chức đầu tư tài chính dẫn đầu tại thị trường Hoa Kỳ được thiết lập nhắm đến các tổ chức đầu tư muốn đầu tư ít nhất 5 triệu USD vào thị trường tiền điện tử.

Gần đây, nhu cầu trên tiền điện tử từ các tổ chức đầu tư vẫn chưa thật sự rõ ràng và cách duy nhất mà thị trường có thể đánh giá nó là thông qua hiệu suất quản lý hiện diện trong không gian – bao gồm Fidelity, Coinbase, và BitGo.

Trong suốt 11 tháng qua, thị trường tiền điện tử đã mất khoảng 85{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} giá trị của mình. Theo đó, nhu cầu cho tiền điện tử đã giảm thiểu đáng kể từ đầu tháng một.

Tuy nhiên, động thái đánh giá thêm tài sản kỹ thuật số bởi Fidelity, đòi hỏi phải thay đổi trong cơ cấu tổ chức và cấu trúc của giải pháp quản lý của mình, cho thấy rằng tổ chức đã nhận được đủ số yêu cầu từ phía tổ chức nhà đầu tư để đặt thêm nguồn lực để tăng cường sản phẩm của mình.

State Street, công ty quản lý ngân hàng và dịch vụ tài chính của Mỹ, đã nói rằng họ cũng đã nhận được yêu cầu và nhận thấy được sự quan tâm đến tiền điện tử như một lớp tài sản.

Cho đến khi công ty nhận được đèn xanh từ cơ quan tài chính địa phương, State Street không thể bắt đầu hoạt động như một công ty quản lý, bất kể cho sự quan tâm đến lớp tài sản này ngày càng tăng. Goldman Sachs cũng đang trong một vị thế tương tự, khi công ty cũng chờ đợi một sự rõ ràng trong quy định trước khi chính thức bắt đầu phục vụ đến khách hàng như một nhà quản lý tiền điện tử.

Rào cản quy định giữa các tổ chức tài chính và việc quản lý tài sản kỹ thuật số đã ngăn chặn Goldman Sachs, State Street, Morgan Stanley, và thêm nhiều doanh nghiệp lớn khác trong việc quản lý các tài sản kỹ thuật số thay mặt cho các khách hàng của mình.

Khi có thể mất đến vài tháng để các tổ chức tài chính lớn nhận được sự chấp thuận từ phía cơ quan quy định, các công ty đã nhận đủ các yêu cầu về tiền điện tử để có thể gia nhập vào lĩnh vực tiền điện tử.

Theo CCN