Đồng sáng lập Apple nói về việc vì sao Bitcoin [BTC] sẽ không thay thế tiền mặt trong tương lai

49

Gần đây, CNBC Crypto Trader đã tiết lộ một video về việc Đồng sáng lập của Apple, Steve Wozniak đã đưa ra về lập trường của mình trên Bitcoin. Khi được hỏi về ý kiến của mình rằng liệu BTC sẽ thay thế tiền mặt trong tương lai, Wozniak đã trả lời chắc chắn rằng “Không” và đã đưa ra lời giải thích. Tuy nhiên, Wozniak cũng đã đưa ra rằng mình cũng sẽ thấy vui nếu như tiền điện tử có thể thay thế tiền mặt với một số lý do tích cực.

Wozniak đã giải thích rằng tiền mặt định danh bị kiểm soát bởi Chính phủ, Và kết quả, phía Chính phủ không hề muốn phải từ bỏ sức mạnh và sự kiểm soát của mình. Hơn nữa, họ muốn đứng đầu trên kim tự tháp và duy trì được sự giàu có của mình. Wozniak ngoài ra còn nói rằng để có sức kiểm soát mạnh trên tất cả các loại tiền tệ, họ muốn tạo ra hoặc mượn thêm càng nhiều dollar nữa.

“Và có vẻ như đột nhiên lại bị giảm phát một chút. Vậy nên đó không phải là đúng với một thứ như Bitcoin. Bạn không thể thay đổi được nguồn cung cấp. Nó là một hạn mức cố định. Tôi muốn nói là tôi yêu sự trong sạch và hy vọng rằng chúng ta có thể đạt đến được điều đó.

Và Wozniak cũng dã đưa ra rằng điều này không thể xảy ra vì ông tin rằng phía Chính phủ sẽ bước vào, ngay khi BTC trở nên lớn mạnh và đặc thù.

“Có vẻ như họ làm cho việc sở hữu vàng là bất hợp pháp nhưng việc này sẽ tiến đến giới hạn một khi nó đủ lớn mạnh và quan trọng”

Theo AMBCrypto