Coinsecure chuẩn bị yêu cầu bồi thường cho các khách hàng bị trộm Bitcoin

74

Sàn giao dịch Cryptocurrency của Ấn Độ Coinsecure đã khuyên các người dùng trên trang web của mình về việc họ đã làm việc với giới chức trách từ tuần trước trong vụ trộm 438 Bitcoin và đòi hỏi sự kiên nhẫn từ các người dùng vì họ đang chuẩn bị quá trình yêu cầu bồi thường. Đội pháp lý của Công ty đang xem lại các hợp đồng và chuẩn bị các mẫu đơn yêu cầu bồi thường cho các người dùng xem xét. Sàn giao dịch đã “ngập tràn các cuộc gọi” trong vài ngày gần đây.

Coinsecure đã yêu cầu người dùng hãy thấu hiểu rằng việc điều tra của vụ trộm đang làm chậm quá trình yêu cầu đòi bồi thường, và thế nên công ty phải tuân theo quá trình mà giới chức trách yêu cầu.

Công ty khuyến khích các người dùng hãy gọi hoặc email vào thứ hai và thứ bảy từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối IST.

Sàn giao dịch hứa bồi thường

Coinsecure đã nói rằng họ sẽ bồi thường cho khách hàng về mất mát của họ. Và một số bồi thường sẽ được trả lại bằng tiền Rupee Ấn Độ thay vì là Bitcoin.

Trong một chú ý được đưa ra vào đầu tuần này, công ty đã chú ý rằng tất cả tiền gửi của khách hàng tại Rupee Ấn Độ đều an toàn sau vụ trộm khỏi ví của Công ty. Nếu Công ty hồi phục lại ống xi phông bitcoin thì các khách hàng có thể nhận lại khoản bồi thường của mình bằng Bitcoin.

Và nếu việc hồi phục lại xi phông của Bitcoin là không thể, Coinsecure nói rằng sẽ áp dụng tỷ lệ của ngày 9 tháng tư 2018. Một phần mười của số dư sẽ được trả trong BTC và 90{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} sẽ được trả bằng INR.

Các chủ tài khoản chịu thế lỗ nặng

Giá của Bitcoin đã được chú ý tăng đáng kể khi kết thúc giao dịch ngày 9 tháng tư khi giá trị dưới $6,850 một coin. Các người dùng Coinsecure đã trong thế lỗ hơn 18{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} trong giá trị bitcoin tăng nếu như sàn giao dịch không thể hồi phục các Bitcoin bị trộm.

Địa chỉ ví cũ giữ 438.318 Bitcoin hiện rỗng tuếch sau hơn hai chục giao dịch cốt lõi Bitcoin biến mất trong các khoản nhỏ hơn đến hàng loạt địa chỉ.

Chính quyền nghi ngờ người trong cuộc

Coinsecure đổ lỗi cho chính Giám đốc khoa học của mình là Amitabh Saxena cho vụ trộm trong khiếu nại với cảnh sát.

“Chúng tôi cảm thấy ông ta đang tạo ra một câu chuyện giả để hướng sự chú ý của chúng ta và ông ta có thể có một vai trò trong toàn bộ sự kiện này,” CEO của Coinsecure là Mohit Karla đã viết trong khiếu nại.

Karla ngoài ra cũng đã giữ Passport của Saxena để tránh ông ta rời khởi Ấn Độ trong quá trình điều tra.

Saxena đã xuất BTG và nói rằng số tiền bị mất trong quá trình đó giữa việc xuất của khoá bảo mật, theo Coinsecure.

Trong một cập nhật mới nhất, Coinsecure cũng đã tìm sự trợ giúp bởi cộng đồng Bitcoin để nhận diện hacker và với số tiền thưởng 10{3eb6bdabe705eb733ee729ab1faf483b6bd3fb0955b43a5b404e55371e5d06b7} cho bất cứ thông tin có thể dẫn đến việc phục hồi khoản tiền bị mất.