Chính Phủ Thuỵ Sĩ Yêu Cầu Nghiên Cứu Về Đồng Kỹ Thuật Số ‘E-Franc’

55

Hội đồng Liên Bang của Thuỵ Sĩ đã yêu cầu một báo cáo về các rủi ro và cơ hội của việc giới thiệu đồng tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi Liên bang, hay còn được gọi là “E-Franc”, theo Reuters vào 17 tháng năm.

Hội đồng Liên Bang đã đi vào cuộc điều tra theo yêu cầu của nhà lập pháp và cũng là phó chủ tịch của Đảng Dân Chủ Xã Hội, Cedric Wermuth. Nay, Hạ viện của Nghị viện Thuỵ Sĩ phải quyết định liệu có ủng hộ yêu cầu của Hội đồng Liên Bang trong cuộc điều tra hay không.

Nếu yêu cầu được chấp thuận, Bộ Tài chính Thuỵ Sĩ sẽ mở một cuộc nghiên cứu trên chủ đề này. Vẫn chưa có khung thời gian cụ thể về vấn đề này được đưa ra. Hội đồng đã tuyên bố rằng:

 “Hội đồng Liên Bang nhận biết được thách thức chính, cả về mặt pháp lý và tiền tệ, mà sẽ đồng hành với việc sử dụng của e-franc… Việc yêu cầu được đưa ra để chấp nhận về việc kiểm tra các rủi ro và các cơ hội của e-franc và để làm rõ vấn đề pháp lý, kinh tế và khía cạnh tài chính của e-franc.”

Ý nghĩ về việc phát triển một cryptocurrency quốc gia đã được đẩy lên trong tháng hai bởi Romeo Lacher, chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán Thuỵ Sĩ SIX. Ông nói rằng, “Một e-franc dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Trung ương sẽ khiến cho sự ủng hộ tăng cao – thế nên đây là một điều tốt cho nền kinh tế.”

Các tổ chức Tài chính truyền thống tại đất nước đã giữ sự lo ngại với việc giới thiệu của cryptocurrency. Thành viên hội đồng của Ngân hàng nhà nước Thuỵ Sĩ là Andréa Maechler đã nói vào tháng trước, một đồng tiền tệ kỹ thuật số trong lĩnh vực tư nhân là tốt hơn và ít rủi ro hơn phiên bản ban hành trên toàn quốc,”

Đầu tháng này, Ngân hàng UBS lớn nhất Thuỵ Sĩ đã bác bỏ yêu cầu giao dịch trong Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác. Chủ tịch của Ngân hàng là Axel Weber đã yêu cầu sự kiểm soát chặt chẽ hơn trên các cryptocurrency, tuyên bố rằng “[Cryptocurrency] thường không minh bạch và, vì thế, có thể bị đàn áp công khai.”